DRUŠTVO SMO LJUDJE

KI ŽELIMO USTVARITI BOLJŠO DRUŽBO

Zelo radi spoznavamo nove ljudi s trajnostnimi idejami

Postani pomemben deležnik in soustvarjalec družbe prihodnosti

PRIDRUŽI SE NAM KOT ČLAN ALI SIMPATIZER

KAR ŽIVIMO, TUDI DELAMO

ODGOVORI IN REŠITVE

Pri hitrejšem uveljavljanju načel trajnostnega življenja imamo težave zaradi različnih gospodarskih in političnih interesov, nezainteresiranosti in apatičnosti javnosti, pomanjkljive ozaveščenosti in nezavedanja nevarnosti, ki nam preti zaradi negativnih vplivov na okolje.

Društvo nudi odgovore na vprašanja, rešitve problemov, predlaga izboljšave zakonodaje. S pomočjo medijev ozaveščamo javnost in se argumentirano odzivamo na prispevke v medijih, ki po našem mnenju niso skladni z načeli trajnostnega razvoja.

V društvu si želimo aktivnih članov, ki vsaj malo prispevajo k skupnim ciljem in podpornih članov, ki na drugačne načine povečujejo verodostojnost in učinkovitost društva.