Priprava akcijskega načrta za udejanjanje Strategije za alternativna goriva

by | Mar 20. 2018 | e-mobilnost

Država očitno misli resno. Približno 200 predstavnikov zainteresirane javnosti se je zbralo na posvetu o ukrepih, s katerimi želi država spodbuditi hitrejše uvajanje trajnostne, predvsem pa e-mobilnosti. V uvodu je vodja službe za trajnostno mobilnost pri Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) Bojan Žlender predstavil sprejete ukrepe, ki bodo del akcijskega načrta za uresničitev strategije.

Lani smo ob predstavitvi strategije že predlagali vrsto ukrepov. Nekaj so jih upoštevali, drugih ne ali pa v manjši meri. Gospodu Žlendru je sledil mag. Slavko Ažman in opisal, kako so se tega področja lotili v Avstriji. Nekateri ukrepi so si zelo podobni, pri drugih bi se lahko učili eni od drugih. Dr. Sabina Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je dala jasno vedeti, da je onesnaževanje zraka z izpusti vozil resen zdravstveni problem, kriv za številne prehitre smrti, zdravstvene stroške in trpljenje bolnikov. Združenje bank Slovenije je predstavljal Boris Bajt in podal statistiko lizing vozil, ki je predvsem v razvitih državah z višjim življenjskim standardom zelo priljubljen način financiranja vozil.

Za govorniki smo prišli na vrsto obiskovalci z vprašanji in predlogi. Kot predstavnik Društva za soustvarjanje trajnostne družbe sem podal pogled iz žabje perspektive, navedel probleme, ki jih vsakodnevno opažamo uporabniki e-vozil in polnilne infrastrukture ter predlagal rešitve v obliki dodatnih ukrepov. Pisni seznam je bil poslan tudi obema soorganizatorjema dogodka, Centru energetskih rešitev in MZI. Upamo, da bodo naleteli na zdrava ušesa in oči in da bomo kmalu deležni boljših pogojev za razmah e-mobilnosti in trajnostne mobilnosti nasploh.
Opis dogodka na spletni strani organizatorja
Naš predlog ukrepov